u t g i v e l s e r

sant at me fantes (album, 2023)
Tekstforfatter/komponist Mari Hauge

Produsent Øyvind Grong


Mari Hauge vokal/gitarer

John Morten Storflor tangenter

Øyvind Grong bass/gitarer/synth/trombone/koring

Jørgen Helliesen trommer

Espen Hana vokal

Bjarte Mo fiolin


Coverart Hege Vatnaland


Utgivelsen er støttet av Stavanger kommune
komme den dagen (EP, 2022)
Tekstforfatter/komponist Mari Hauge

Produsent Øyvind Grong


Mari Hauge vokal/gitarer

John Morten Storflor tangenter

Øyvind Grong bass/gitarer/tangenter/koring

Jørgen Helliesen trommer

Odd Erik Ognedal vokal/koring

Kirsten Hauge Kristoffersen og Helena Steinsbø Born vokal

Lilli Anne Grong horn


Coverart Elizabeth Croftalltid ver din (singel, 2023)
Tekstforfatter/komponist Mari Hauge

Produsent Øyvind Grong


Mari Hauge vokal/gitarer

John Morten Storflor tangenter

Øyvind Grong bass/gitarer/synth/koring

Jørgen Helliesen trommer

ukjenna (singel, 2022)
Tekstforfatter/komponist Mari Hauge

Produsent Øyvind Grong


Mari Hauge vokal/gitarer

John Morten Storflor tangenter

Øyvind Grong bass/gitarer/ tangenter/koring

Jørgen Helliesen trommer


Coverart Elizabeth Croft
K o r  s k a  e g  g å


Eg mysta meg sjøl

Finne ikkje veien tebage

Te den eg va

Te den eg trodde eg sko ver


Eg leide itte stier

Någen har trødd før

Men finne ikkje stødige steiner å trø på

Eg har ikkje fotfeste


Kor ska eg gå

Når eg famle i blinde

Og alle retninger

E feil vei


Sama ka eg velge

Går eg te någe og fra någe aent

Kem går meg i møte

Ka komme eg fram te


Kor ska eg gå

Når eg famle i blinde

Og alle retninger

E feil vei


Ka ska eg jørr

Om den eg e

E någe aent

Enn den eg blei


©Mari Hauge 
A l l t i d  v e r  d i n


Det har gått uker uten ord

Men du vett kor du har meg

Det har gått uker siden du dro

Men du vett at du har meg


For eg vil alltid ver din

Sjøl om du e så langt vekke

At armane dine ikkje rekke

Rundt meg lenger


I alle uskrevne ord

Eg vett at du lese meg

Eg e ei sjel med dine spor

Og eg greie ikkje slutta å elska deg


For eg vil alltid ver din

Sjøl om du e så langt vekke

At armane dine ikkje rekke

Rundt meg lenger


Og du sa me skulle fiksa

Du trengte bare tenka litt te

I et aent liv, et aent sted

Men det va ikkje ditt å fiksa

Eg håbe du forstår det

At du finne veien

Finne fred


Men eg vil alltid ver din

Sjøl om du e så langt vekke

At armane dine ikkje rekke

Rundt meg

Vil eg alltid ver din

Sjøl om du e så langt vekke

At armane dine ikkje rekke

Rundt meg lenger

Vil eg alltid ver din
Alltid ver din


©Mari Hauge 
S a n t  a t  m e  f a n t e s


Det blir ikkje mindre

Det me hadde

Og tiå tar ikkje tankane vekk

Det e stille mellom oss

Men det e sant at me fantes


Det e alltid sant at me fantes


Det blir ikkje lettere

At du ikkje e her

Og mørket tar alle fargane vekk

Du va det lyset som gjorde at 

Eg såg meg sjøl, for fysste gang


Det e alltid sant at me fantes


Tenke du på meg

Fant du det du leida itte

Eg savne deg

Eg holde fast i dette litt te


Det blir ikkje mindre

Det me hadde


Det e alltid sant at me fantes


©Mari Hauge 
S v a r t  o g  k v i t t


Det va ei tid for enkle svar

På store spørsmål

På rett og galt

Det va ei tid

For gode forsøk

Som holdt


Men så va ikkje livet beint fram

Så ga ikkje kartet meining

Te veien eg gjekk

Eg snubla og falt

Langs nye stier

Men det va ikkje meiningå

At någen sko bli lei seg


Det va ei tid for svart og kvitt

At ting ga meining

At ting va lett

Det va ei tid

For gode intensjoner

Som holdt


Men så va ikkje livet beint fram

Så ga ikkje kartet meining

Te veien eg gjekk

Eg snubla og falt

På ustødige steiner

Men det va ikkje meiningå

At någen sko bli lei seg


Det va ei tid for enkle svar

På store spørsmål

På rett og galt

På taust og talt

På fått og gitt

På ditt og mitt

På svart og kvitt


©Mari Hauge 
E g  s k a  s a v n a  d e g  f o r  a l l t i d


Aldri holdt eg fast som då eg skjønte
Eg måtte sleppa taket

Og la deg gå

Og aldri merr komma tebage

Ingen ord va usagt

Men denne samtalen blir aldri ferdig


Du ska gå nå

Og eg ska savna deg for alltid


Du kom inn og blei en del av meg

Uten deg forsvinne eg

Det føles som eg famle rundt i blinde

Koss finne eg fram

Og kor går eg når

Du va veien hjem


Du ska gå nå

Og eg ska savna deg for alltid


Hold meg før eg forsvinne fra meg sjøl

Hold meg for alt som va og alt som ikkje blei


Du ska gå nå

Og eg ska savna deg for alltid


Aldri holdt eg fast som då eg skjønte
Eg måtte sleppa taket

Og la deg gå

Og aldri merr komma tebage

Ingen ord va usagt

Men denne samtalen blir aldri ferdig


©Mari Hauge 


L a  m e g  g å


Å stå i lyset fra deg

Gjorde at eg såg någe i meg sjøl

Og eg vett at det som vente nå

E mørke


Og du må la meg gå

La meg gå


Å la hjerta ditt nå meg

Gjorde at eg blei levande igjen

Og eg vett at det som vente nå

E kulde


Og du må la meg gå

La meg gå


Kem e eg når du ikkje ser meg

Koss kan eg stå når du ikkje holde


Du må la meg gå

La meg gå


©Mari Hauge 


H e i l t  u t e n  o r d


Heilt uten ord

Så leste me kverandre

Eg skjønte ka du sa

Du visste kor eg va

Men nå


Har ikkje setningene form

Ordå finne ikkje fasong

Nå slutte denne samtalen


Heilt uten ord

Fant me to kverandre

Du holdt meg og du såg

Va fred i alt mitt bråg

Men nå


Når ikkje armane fram

Avstanden mellom blei for lang

Nå slutte denne samtalen


Heilt uten ord

Så mysta me kverandre

Eg vett ikkje kor du e

Du vett ikkje kem eg e

Og nå


Har ikkje tryggheten form

Freden fiinne ikkje fasong

Nå slutte denne samtalen


For nå har ikkje håpet någen plass

Nå e der ingenting igjen av oss

Nå slutte denne samtalen


©Mari Hauge 
N å  m å  d u  g l ø m m a  m e g


Nå må du glømma meg

Nå må du sleppa alt me hadde

Og finna veien uten meg

Bli i det du ikkje kunne gå i fra


Og eg forstår

Eg bare tåle og forstår


Men kem e eg uten deg

Kem e eg når du ikkje seie ka du ser i meg

Finns eg når du ikkje holde meg

Eg ville bo i armane dine


Men eg forstår

Eg bare tåle og forstår


Men eg kan ikkje sleppa deg

Eg drar deg med meg som et lodd og som et arr

Eg vil ikkje ver foruten

Men eg håbe at du glømme meg og 

Leve der du e, i fred


For eg forstår

Eg bare tåle og forstår©Mari Hauge 

U k j e n n a


Om og om igjen

Stille samme spørsmål

Prøve å få ulikt svar

Eg hørre ka eg seie

Men eg vil ikkje hørra av

Dette e alt eg kan og alt eg har - 


Der gjekk livet mitt i vasken

Eller går det videre

Det blei så stort alt

Når eg sko kjenna itte

Eg kan ikkje ukjenna -


Fram og tebage

Eg finne ingen vei

Men eg vett eg kan ikkje bli

Eg vett ikkje ka eg går te

Men eg vett ka eg går fra

Eg kan ikkje ha det sånn

Eg har det ikkje bra


Der gjekk livet mitt i tusen knas

Men det blir heilt igjen

Det va så mye ødelagt

Når eg såg itte

Eg kan ikkje use -


Så lappe eg det samen

Så reise eg meg opp

Og ser te de så har gått veien foran

Så tar eg fysste skrittet

Så tar eg ett skritt te

Og ittekvert så ser eg

Livet det går videre


Der gjekk livet mitt i tusen knas

Men det blir heilt igjen

Det va så stort alt

Når eg sko kjenna itte

Eg kan ikkje ukjenna -


©Mari Hauge 

N å r  d u  g å r  n å


Alle ordene e aleina

Ein plass me ikkje finne de

Men eg vett ka du seie

Når du ikkje seie någenting

Eg kan deg utenat


Når du går nå

Og dette vett me begge to

Når du går nå

E det slutt igjen

Men for godt denne gang

Når du går nå


Du holde håndå mi i dine

Holde fast i alt som ikkje e

Og i alt som aldri blir

Og eg vett, og eg forstår

Men eg kan ikkje skjønna


At når du går nå

Og dette vett me begge to

Når du går nå

E det slutt igjen

Men for godt denne gang

Når du går nå


Og alt det holdt og alt det bar

Og alt det kosta, men alt det ga

Og alt det holdt og alt det bar

Og alt det kosta, men alt det ga -


Når du går nå

Og dette vett me begge to

Når du går nå

E det slutt igjen

Men for godt denne gang

Når du går nå

Og dette vett me begge to

Når du går nå

E det slutt igjen

Men for godt denne gang

Når du går nå


©Mari Hauge 

I k k j e  v e r  r e d d


Det blei en lange vei å gå

I et lide liv

Eg stabla någe på beinå

Men det falt då våren kom


Eg e så redd

Du ska se meg som de såg meg

Eg e så redd

De ska få rett

Eg e så redd

Eg har ingenting å gi deg

Eg e så redd

Du ska gå


Når du hørre någe lenge nok

Blir det alt du tror på

Når de så rope e mange nok

Blir det alt du holde for sant


Eg e så redd

Du ska hørra det de sa då

Eg e så redd

Du ska meina det du og

Eg e så redd

Du ska tenka du tok feil av meg

Eg e så redd

Du ska gå


Og så va livet gått

Og du har misforstått

Og så va livet gått

Og du har misforstått


Ikkje ver redd

Du e ikkje den de sa du va

Ikkje ver redd

Eg ska bli

Ikkje ver redd

Det e ikkje sant det de sa då

Ikkje ver redd

Eg ska ikkje gå


©Mari Hauge

K o m m e  d e n  d a g e n


Du fant meg før eg fant meg sjøl

Du va den eine som såg meg

Og så gjekk tiå

Og me va ikkje lenger nye for kverandre

Det som va vakkert blei vanlig


Komme den dagen

Då eg ikkje lenger e

Nok for deg


Alt va så lett for meg og deg

Eg va aldri redd det sgo enda

Og så blei livet litt møkkete

Og kjærligheten vanskelig, hos andre

Går me klar, står det støtt det me har


Eller komme den dagen

Då eg ikkje lenger e

Nok for deg


Ka om der kom ei aen som såg deg

Såg deg merr enn det eg gjorde

Tåle me det

Og holde det at det vanliga e vakkert

For kverandre


Komme den dagen

Då eg ikkje lenger e

Nok for deg


©Mari Hauge

Foto: Eirik Halvorsen