Foto: Knut S. Vindfallet

M a r i  H a u g e


a r t i s t  |  l å t s k r i v e r